Diferentziala

Gerokoen merkatuetan une bateko bereizketa da, aktibo edo finantza-tresna baten eskurako prezioaren eta bere gerokoen merkatuko prezioaren artean emandakoa.