Débeda privada

Emisións de renda fixa que realizan empresas para obter financiamento.