Deute privat

Emissions renda fixa que fan empreses per obtenir finançament.