Zor pribatua

Enpresak egiten dituzten errenta finkoko jaulkipenak finantzaketa lortzeko.