Crack bolsista

Denominación que indica a caída vertixinosa das cotizacións da maioría dos valores dunha bolsa. Este termo popularizouse a raíz da coñecida xornada negra de Wall Street en outubro de 1929.