Correlación

Fai referencia ao grao de dependencia mutua entre dúas variables, mide o grao de sensibilidade dun valor ante unha serie de factores relacionados coa empresa emisora