Correlació

Fa referència al grau de dependència mútua entre dues variables, mesura el grau de sensibilitat d'un valor davant una sèrie de factors relacionats amb l'empresa emissora.