Korrelazioa

Erreferentzia egiten dio bi aldagaien arteko elkarrekiko menpekotasun mailari, balore baten sentikortasun maila neurtzen du enpresa jaulkitzailearekin erlazionatutako faktore-sorta baten aurrean