Con límite a

Orde de bolsa na que se pon un límite ao cambio máximo se se trata de compras ou mínimo se é de vendas.