Comitente

Denominación xurídica do investidor en relación coa sociedade ou axencia de valores e bolsa que recibe as súas ordes de investimento ou desinvestimento que actúa como comisionista.