Comitent

Denominació jurídica de l'inversor en relació amb la societat o agència de valors i borsa que rep les seves ordres d'inversió o desinversió, que actua com a comissionista.