Komisio-emailea

Inbertitzailearen izendapen juridikoa balore eta burtsa agentzia edo sozietateari dagokionez, bere inbertsio- edo desinbertsio-aginduak jasotzen ditu eta horrek komisio-hartzaile gisa jokatzen du.