Comité asesor técnico

Son os responsables dos índices bolsistas e as súas funcións son supervisar o cálculo e garantir o bo funcionamento dos índices, para a súa utilización como subxacente na negociación dos produtos derivados, e estudar, aprobar e informar das redefinicións destes. No caso do índice IBEX 35 o Comité de Expertos está composto por oito persoas, catro delas representantes das catro bolsas españolas que se reúnen semestralmente