Comisión de xestión de adiamento de pagamento

Algunhas tarxetas de crédito permiten o adiamento en cotas mensuais sen xuros das compras. Por concederche o adiamento, o banco aplica esta comisión.