Colocador

Entidade emisora ou intermediario que leva a cabo a venda dos activos financeiros no mercado.