Ezartzailea

Erakunde jaulkitzaile edo bitartekaria da eta saldu egiten ditu aktibo finantzarioak merkatuan.