Col·locador

Entitat emissora o intermediària que duu a terme la venda dels actius financers en el mercat.