Colocación

Venda de activos financeiros realizada pola propia entidade emisora ou a través de intermediarios. Operación de investir os recursos dispoñibles en activos financeiros.