Col·locació

Venda d'actius financers efectuada per la mateixa entitat emissora o a través d'intermediaris. Operació d'invertir els recursos disponibles en actius financers.