Ezarpena

Aktibo finantzarioen salmenta erakunde jaulkitzaileak berak egina edo bitartekarien bidez. Baliabide eskuragarriak aktibo finantzariotan inbertitzeko eragiketa.