Cláusula chan

Enténdese como cláusula chan aquela que establece unha porcentaxe mínima para pagar nas cotas dunha hipoteca, aínda que o xuro xurdido da suma do índice de referencia e o diferencial sexa inferior.