Zoru klausula

Zoru klausula da hipotekaren kuotetan ordaintzeko gutxieneko ehunekoa ezartzen duen klausula, nahiz eta erreferentziazko indizea eta diferentzialaren arteko batuketaren emaitzazko interesa gutxiago izan.