Carteira de valores

Conxunto de valores de renda fixa e variable que integran o patrimonio mobiliario dun suxeito.