Cartera de valors

Conjunt de valors de renda fixa i variable que integren el patrimoni mobiliari d'un subjecte.