Balore zorroa

Subjektu baten ondare higigarria osatzen duten errenta finko eta aldakorreko baloreen multzoa.