Capital social

Cifra integrada polos recursos achegados inicial ou sucesivamente polos socios accionistas. Está representado por un número determinado de accións, que representan unha parte alícuota da propiedade da empresa.