Gizarte-kapitala

Bazkide akziodunek hasieran edo hurrenez hurren emandako baliabideen bidez integratutako zifra. Akzio-kopuru jakin batekin ordezkatzen da, eta enpresaren jabetzaren zati alikuota da hori.