Capital social

Xifra integrada pels recursos aportats inicialment o successivament pels socis accionistes. Està representat per un nombre determinat d'accions, que representen una part alíquota de la propietat de l'empresa.