Cabaleiro negro

Persoa ou entidade que lanza unha OPA hostil contra unha empresa.