Bull market

Expresión anglosaxoa para definir o mercado alcista.