Bonos bolsa

Bono simple, cuxa rendibilidade está referida a un índice bolsista. En España adóitase utilizar o Indice Ibex 35.