Back office

Conxunto de actividades contables, financeiras e administrativas xeradas pola confirmación escrita dunha operación negociada polos axentes do front office (actividades negociadas nos mercados financeiros) da entidade.