Aseguramento dunha emisión

Acordo polo que as entidades colocadoras dunha emisión comprométense coa sociedade emisora, a cambio do cobramento dunha comisión complementaria, a adquirir os valores que non poidan colocar entre o público. Deste xeito o emisor sabe que poderá dispor da totalidade dos fondos que compoñen a emisión. En España, poden actuar como aseguradoras as sociedades de valores, as entidades oficiais de crédito, os bancos e as caixas de aforros.