Alza

Devolución dun capital prestado de acordo con determinadas condicións de emisión dos devanditos valores. Reembolso dunha débeda.