Alça

Devolució d'un capital prestat conforme a determinades condicions d'emissió d'aquests valors. Reemborsament d'un deute.