Gorakada

Utzitako kapitalaren itzultzea aipatutako baloreen jaulkipen-baldintza jakinen arabera. Zor baten itzultzea.