Axencias de cualificación crediticia

Entidades independentes especializadas na análise de valores e empresas. As súas conclusións sobre a capacidade dunha compañía para facer fronte ás súas obrigas financeiras, a curto e longo prazo, plásmanse no rating.

O rating é un instrumento que permite aos investidores valorar o risco dun emisor, ou dunha emisión concreta, en relación cunha escala de cualificacións predeterminada