Agències de qualificació creditícia

Entitats independents especialitzades en l'anàlisi de valors i empreses. Les seves conclusions sobre la capacitat d'una companyia per fer front a les seves obligacions financeres, a curt i llarg termini, es plasmen en el rating.

El rating és un instrument que permet als inversors valorar el risc d'un emissor, o d'una emissió concreta, en relació amb una escala de qualificacions predeterminada