Acción nominativa

O valor designa directamente o seu lexítimo posuidor. Aquelas accións cuxo importe non se desembolsase integramente serán sempre nominativas.