Akzio izendun

Baloreak legezko edukitzailea izendatzen du zuzenean. Osorik ordaindu ez diren akzioen zenbatekoak izendunak izango dira beti.