Acció nominativa

El valor designa directament el seu legítim tenidor. Aquelles accions l'import de les quals no s'hagi desemborsat íntegrament sempre seran nominatives.