Pentsio planak erreskatzean zer zerga ordaindu behar diren

Jasotako funtsak lan etekin gisa kontabilizatzen dira, eta PFEZaren zerga oinarria handitzen dute

Pentsio planak epe luzera aurrezteko tresnak dira, eta bi motatako zergak dituzte. Alde batetik, egindako ekarpenei dagokien zerga dago; zerga horrek onura fiskalak ditu. Bestalde, pentsio plana erreskatatzeari dagokiona dago; zerga hori desberdina da.

Pentsio planen funtzionamendua, teorian, nahiko erraza da. Planaren partaideak urteko ekarpenak egiten ditu; ekarpen horiek, pentsio planaren kopurua handitzeaz gain, pentsio funtsaren inbertsio politikaren arabera inbertituko dira, eta errentagarritasuna sortzen dute. Unea iristen denean, partaideak pentsio plana erreskata dezake; hau da, ekarpenak gehi interesak erabili. Zergei lotutako gauza guztiekin gertatzen den bezala, hobe da zatika joatea.

Goi mailako Bannerra Kalkulatu erretiroa Goi mailako Bannerra Kalkulatu erretiroa
Zure erretirorako aurreztu
Kalkulatu zenbat hobetu duzun pentsio planera ekarpenak egiten.

Zer kasutan erreskata daitekeen pentsio plana

Nahiz eta lo pentsio-plan daude pentsatuta para osatu las erretiro-pentsio, daude batzuk zirkunstantzia berezi. Hauen bere onuradun erreskatatu ahal dute lo hondo lehenago. Behar bezala normal, hauek arrisku gaixotasun larriaren egoeretara, gutxitzen dira baliaezintasun, menpekotasun, heriotz edo etxegabetze de la ohiko etxebizitza. Gaur egun, hala ere, eta emanda la egoera ezohiko bizi gara por el COVID-19, 463/2020 Errege-Dekretuan ezarri dira batzuk egoera ezohiko likideziaren, bai Pentsio-planetarako moduko EPSV´s. Nahi duzu conocerlos? Informazio guztiari sarbide du hemen.

Pentsio-plan bateko berreskurapenaren zerga-ordainketa

Normalki, ez dago bat bakarrik era de erreskatatu bat pentsio-plan eta komeni da conocerlas guzti zeren eta bakoitz haietako dakar bat zerga-ordainketa desberdin:

 • Kapital gisa: funts guztiak aldi berean kobratzen dira.
 • Errenta gisa: aldizka funtsen zenbateko jakin bat jasotzen da. Hilero, hiru hilez behin, sei hilez behin edo urtean behin jasotzea aukera daiteke.
 • Modu mistoan: funtsen zati bat kapital gisa erreskatatzen da, eta bestea, berriz, errenta gisa.
 • Eskatu ahala erabiltzeko: onuradunak eskatzen dituenean jasoko ditu funtsak, pentsio planen zehaztapenetan ezarritako mugekin.

Pentsio planak erreskatatzearen tratamendu fiskala

Pentsio planak erreskatatzean zergak ordaintzeko prozesua ekarpenen kontrakoa da. Pentsio planak erreskatatzen direnean, lortzen diren funtsak lan etekin gisa hartzen dira, eta, hortaz, PFEZaren zerga oinarria handitzen dute. Hori dela eta, handitu egiten dira ordaindu beharreko zergak.

Hauek dira PFEZaren egungo tarteak:

 • 0 € eta 12.450 € bitartean = % 19
 • 12.451 € eta 20.200 € bitartean = % 24
 • 20.201 € eta 35.200 € bitartean = % 30
 • 35.201 € eta 60.000 € bitartean = % 37
 • 60.001 € baino gehiago = % 45

Hemen, pentsio plana erreskatatzeko moduak eragina du ordaindu beharreko zergetan. Kapital gisa erreskatatu nahi izanez gero, kontabilitateko ekitaldi horretako etekinei erreskatatutako kapital osoa gehitu behar zaie. Horren ondorioz, asko handituko da PFEZaren zerga oinarria. Adibidez, kaltetuak urtean 25.000 € aitortzen baditu eta pentsio planean dituen 80.000 €-ak batera erreskatatzea erabakitzen badu, zerga oinarria 105.000 €-koa izango da. Horrela, % 30eko zergak ordaintzetik % 45ekoak ordaintzera pasatuko da (azken tartea).

Plana batera erreskatatzean zergak asko handitzen direnez, ohikoagoa da plana errenta gisa erreskatatzea. Demagun pentsio planaren onuradunak erabakitzen duela planean erabilgarri dituen funtsetatik hilero 1.000 € jasotzea. Horrela, urtean 12.000 € soilik gehitu beharko dizkio zerga oinarri orokorrari.

Erdi mailako Bannerra Pentsio Plana Erdi mailako Bannerra Pentsio Plana
Zure beharretara egokitutako pentsio planak.
Ezagutu eskaintzen dizkizugun aukerak

% 40ko murrizketaren erregimen iragankorra

Pentsio planak erreskatatzean ordaindu behar diren zerga guztiak aipatzeko, kontuan izan behar da % 40 murriztuko direla kapital gisa erreskatatu diren pentsio planeko funtsak. 2007an, ezabatu egin zen murrizketa hori, baina trantsizio aldi bat ezarri zen, 2007ko urtarrilaren 1a baino lehen planera ekarritako kopuruak murriztu ahal izateko.

2015eko urtarrilaren 1etik aurrera sortzen bada pentsio plana erreskatatzeko aukera, erretiroa hartzen den ekitaldi berean edo hurrengo bietan aplikatu ahal izango da murrizketa. 2011 eta 2014 artean izandako kontingentzietarako, hura gertatu eta zortzigarren urtea amaitu baino lehen erreskatatutako funtsei aplikatu ahal izango zaie murrizketa. Azkenik, 2010 baino lehenagoko kasuek % 40ko murrizketa izango dute 2018ko abenduaren 31ra arte jasotzen diren funtsetan.

Zalantzak argitzeko, bbva.es webgunean pentsio planen katalogo zabala duzu; ziur baten bat egokituko dela zure beharretara.

Pentsioen CTA simulatzailea Pentsioen CTA simulatzailea
Nire erretiroa Nire erretiroa
BBVA PENTSIOEN Institutuaren lankidetzarekin:
Pentsio planak - Hau ere interesa dakizuke Pentsio planak - Hau ere interesa dakizuke

Honek ere interesatu zaitzake

 • Hauek dira 2018an egindako aldaketak pentsioen eta erretiroa hartzean jasotzen den gehienezko zenbatekoaren inguruan.
 • Hauek dira erretiroa hartu ondoren jasoko duzun pentsioaren prestazioa jakiteko egin beharreko kalkuluak.
 • Hainbat faktorek dute eragina erretiro pentsioen PFEZeko atxikipenean. Aurkitu dagokizun ehunekoa.
Pentsio planak - Tresnak Pentsio planak - Tresnak

Pentsio planei buruzko tresnak

 • Zenbateko pentsio publikoa jasoko duzu erretiroa hartzean? Ezagutu hiru urratsetan.
 • Aurkitu aurrezteko zure beharrei hobeen egokitzen den pentsio-plana, eta hasi etorkizuna planifikatzen.
 • Gure konparatzaileak planen ezaugarri guztiak ezagutzen lagunduko dizu, hobekien egokitzen zaizuna aukeratzeko.
 • Gure simulatzailearekin, ezagutu jasoko duzun prestazioa erretiroa hartzean.
 • Jakin nahi al duzu zenbat aurrez dezakezun zerga aitorpenean pentsio plan batera ekarpenak eginez gero?