Pentsio-planak transferitzea

%4rainoko hobaria zure pentsio plana ekartzeagatik

 • Aldatu BBVAra beste erakunde bateko pentsio plan bat eta intsuldatutako zenbatekoaren %4raino lortuko duzu.

Hobaria pentsio planetan

 •  
  • %1eko hobari gordina 8.000 €-rainoko intsuldaketengatik.
  • %2ko hobari gordina 8.000,01 €-tik 25.000 €-ra arteko intsuldaketengatik, bi kopuruak barne.
  • %4ko hobari gordina 25.000,01 €-tik gorako intsuldaketengatik.
  • Pentsio planean gutxienez 5 urte egon beharko duzu.%4ko hobaria jasotzeko, gutxienez 6 urte egon behar da planean.
  • Sustapena 2023/09/30era arte balio du.

Errenta mistoko planak %4rainoko hobariarekin

%4rainoko hobaria errenta mistoko pentsio planetan

%4rainoko hobaria errenta aldakorreko planetan

Nola egin zure pentsio planaren intsuldaketa

Lortu zure hobaria zure pentsio plana ekartzean

Informazio gehiago behar duzu?

Intsuldatu pentsio plana
Informazioa eskatu