Pentsio-planak transferitzea

Informazioa eskatu

%3raino arteko hobaria pentsio plana BBVAra ekartzeagatik

Kontsultatu hobaria duten pentsio planak eta hura jasotzeko baldintzak. Intsuldaketagatiko hobariari buruzko zalantzarik baldin baduzu, eskatu informazioa, eta zurekin harremanetan jarriko gara.
 • %1, 8.000 €-raino intsuldatzen baduzu.
 • %2, 25.000 €-raino intsuldatzen baduzu.
 • %3, 25.000 € baino gehiago intsuldatzen baduzu.

Sustapenaren baldintzak

 • Beste erakunde bateko pentsio plan batetik edo banakako gizarte aurreikuspeneko plan batetik (BGAE) BBVAk merkaturatutako pentsio plan batera edo BBVAk administratutako Norpensión BGAE banakako gizarte aurreikuspeneko plan batera eskualdatutako zenbatekoaren%3ra arte ematen dizugu

  Gogoan izan ez duzula zerga eraginik pentsio planen artean intsuldaketak egiteagatik.

  %3rainoko hobari gordina BBVA Taldeak kudeatu edo administratu ez dituen pentsio planetatik edo banakako gizarte aurreikuspeneko planetatik datozen intsuldaketei aplikatu beharreko zenbatekoen gainean, 2020/04/01etik 2020/06/30era bitartean eskatutakoak (biak barne) direnean, baldin eta tauletan zerrendatutako pentsio planetako edo banakako gizarte aurreikuspeneko planetako bat badute xede, eta, betiere, gerora mugitu ez badira; kasu horretan, soilik ondare-gehikuntzak jasoko hobaria.

  Kontsultatu baldintzak atxikitze buletinean. Buletinari atxiki behar zatzaizkio hobaria jasotzeko; bbva.es webgunean duzu, pentsio planak intsuldatzeko prozesuan zehar. Partaide/Bazkide gisa, 5 urtez jarraian mantendu behar dituzu sustapenari lotutako pentsio planak edo banakako gizarte aurreikuspen planak, hobaria ordaintzen denetik kontatzen hasita; bestela, jasotako hobariaren zenbateko gordina itzuli beharko diozu BBVAri

  Ikusi lege testua

Sustapenaren araberako errenta finkoko planak

Hasierako gutxieneko zenbatekoa: 30 €.
 • Haien ondarearen gehiengoa errenta finkoko aktiboetan (obligazio eta bonuak, letrak, ordaindukoak, etab) inbertitzen duten pentsio-planak dira.
  NORPENSIÓN RENTA FIJA, PPSI

  Bere ondarearen zatirik handiena errenta finkoko aktiboetara bideratzen du, batez ere, eurotan jaulkita daudenetara.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  BBVA Plan Renta Fija, PPI

  Bere ondarearen zatirik handiena errenta finkoko aktiboetara bideratzen du, batez ere, eurotan jaulkita daudenetara.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

  BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE, PPI

  Egin nazioarteko errenta finkoaren kudeaketa aktibo eta malguaren aldeko apustua.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

Sustapenari lotutako plan mistoak

Hasierako gutxieneko zenbatekoa: 30 €.
 • Bere ondarearen zati bat errenta finkoko aktiboetan eta beste zati bat errenta aldakorrean inbertitzen duten pentsio-planak dira. Errenta aldakorreko ehunekoa zenbat eta handiagoa izan, orokorrean, handiagoa izango da arriskua eta hortaz, handiagoa izango da errentagarritasun potentziala.
  BBVA PLAN CONSOLIDACIÓN 85, PPI

  Renta Variable Mixta pentsio plana, helburu hau izango duena: eguneroko likidazio balioa ez dadila izan funtsak inoiz lortutako gehieneko lidikazio balio historikoaren % 85etik beherakoa.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago 

  NORPENSIÓN II, PPSI

  Pentsio-plan horren bidez, zure ondare gehiena errenta finkoko aktibo ezberdinetan inbertituko duzu; eta zure ondarearen % 15 eta % 35 bitartean errenta aldagarriko aktiboetan.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  NORPENSIÓN DINÁMICO, PPSI

  Fidatu zure aurrezkiak kudeaketa aktibo eta dibertsifikatu batera, errenta aldakor maila % 15 eta % 80 artekoa.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  NORPENSIÓN EQUILIBRADO, PPSI

  Fidatu zure aurrezkiak kudeaketa aktibo eta dibertsifikatu batera, errenta aldakor maila % 30 eta % 50 artekoa duena.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  NORPENSIÓN PRUDENTE, PPSI

  Fidatu zure aurrezkiak kudeaketa aktibo eta dibertsifikatu batera, errenta aldakor maila % 0 eta % 20 artekoa duena.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

  BBVA PLAN 30, PPI

  Erretirorako aurrezteko produktu honek aukera ematen du errenta finkoko eta aldagarriko merkatu globalean era ezberdinetan inbertitzeko.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  BBVA PLAN 40, PPI

  Erretirorako aurrezteko produktu hau 40 urtetik gorako pertsonei gomendatzen zaie, eta errenta finkoko eta aldagarriko merkatu globalean era ezberdinetan inbertitzeko aukera ematen du.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

  BBVA PLAN 50, PPI

  Erretiro-garairako aurrezteko produktu hori 50 urte baino gehiago dituzten pertsonei gomendatzen zaie. Plan horrek errenta finkoko eta errenta aldagarriko merkatu globalean era ezberdinetan inbertitzeko aukera ematen du.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

  BBVA PLAN INDIVIDUAL, PPI

  Inbertsio plan honek zure ondare gehiena errenta finkoko aktiboetan inbertituko du, eta %0tik % 30era bitartean, errenta aldagarriko aktiboetan.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO, PPI

  Fidatu zure aurrezkiak kudeaketa aktibo eta dibertsifikatu batera, errenta aldakor maila % 20 eta % 60 artekoa duena.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

  BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO, PPI

  Fidatu zure aurrezkiak kudeaketa aktibo eta dibertsifikatu batera, errenta aldakor maila % 50 eta % 90 artekoa duena.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

  BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR, PPI

  Fidatu zure aurrezkiak kudeaketa aktibo eta dibertsifikatu batera, errenta aldakor maila % 0 eta % 30 artekoa duena.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

  BBVA PLAN JUBILACIÓN 2025, PPI

  Aktiboen esleipen dinamikoa duen aurrezki-soluzioa, erretiratzeko aukera 2025etik gertu duten pertsonentzat egokia.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  BBVA PLAN JUBILACIÓN 2030, PPI

  Aktiboen esleipen dinamikoa duen aurrezki-soluzioa, erretiratzeko aukera 2030etik gertu duten pertsonentzat egokia.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  BBVA PLAN JUBILACIÓN 2040, PPI

  Aktiboen esleipen dinamikoa duen aurrezki-soluzioa, erretiratzeko aukera 2040tik gertu duten pertsonentzat egokia.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

  NORPENSIÓN JUBILACIÓN 2025, PPS INDIVIDUAL

  Aktibo mota desberdinetan dibertsifikatzen du eta zure arrisku-profila beste profil kontserbadore batera egokitzen joango da ezarritako horizontera hurbiltzen den heinean (2025. urtea).

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

  NORPENSIÓN JUBILACIÓN 2030, PPS INDIVIDUAL

  Aktibo mota desberdinetan dibertsifikatzen du eta zure arrisku-profila beste profil kontserbadore batera egokitzen joango da ezarritako horizontera hurbiltzen den heinean (2030. urtea).

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  NORPENSIÓN JUBILACIÓN 2035, PPS INDIVIDUAL

  Aktibo mota desberdinetan dibertsifikatzen du eta zure arrisku-profila beste profil kontserbadore batera egokitzen joango da ezarritako horizontera hurbiltzen den heinean (2035. urtea).

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

Sustapenaren araberako errenta aldakorreko planak

Hasierako gutxieneko zenbatekoa: 30 €.
 • ondarearen zati handiena errenta aldakorreko aktiboetan (akzioak) inbertitzen du. Azpikategoriak finkatu ohi dira inbertitutako merkatuen, jarduera-sektoreen edota baloreen beste ezaugarri batzuen arabera.
  NORPENSIÓN RENTA VARIABLE, PPSI

  Izan aukera aurrezkiak errenta aldagarriko aktibo ezberdinetan dibertsifikatuta izateko.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  BBVA PLAN RENTA VARIABLE, PPI

  Inbertitu zure aurrezkiak modu dibertsifikatuan Errenta Aldakor Globaleko aktiboetan.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

  BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX, PPI

  Inbertsioari etekina atera diezaiokezu burtsa nazionalaren konpainia garrantzitsuenetan, adibide gisa, IBEX 35 indizea hartuta.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

  BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA, PPI

  Honen bidez, zure aurrezkiak Europako errenta aldagarriko aktibo ezberdinetan dibertsifikatzeko aukera izango duzu.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  NORPENSIÓN RENTA VARIABLE IBEX, PPI

  Inbertsioari etekina atera diezaiokezu burtsa nazionalaren konpainia garrantzitsuenetan, adibide gisa, IBEX 35 indizea hartuta.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

   

  BBVA PLAN TELECOMUNICACIONES, PPI

  Teknologia- eta telekomunikazio-sektoreetan era ezberdinetan sartzeko aukera ematen die bezeroei.

  Kontsultatu dokumentazioa

  Informazio gehiago

Merkaturatzea amaituta duten bermatutako planek ezin dituzte partaide/bazkide berriak kontratatu.

Ikusi lege testua

Ekarri zure pentsio-plana

Informazio gehiago behar duzu?

Intsuldatu pentsio plana Informazioa eskatu