Exemple complet de contractació d'un CFD sobre divises

Exemple sobre divises

 • Suposem que prenem una posició curta en el CFD de l'EUR/USD. Per fer-ho, venem 10.000 contractes de CFD sobre el parell EUR/USD, que cotitza a 1,2156/1,2157 (spread 0,0001). El marge requerit per a aquesta operació és del 3,33%.  Per tant, el marge que caldrà desemborsar serà el següent: 10.000 x 1,2156 x 3,33% = 404,79 $

  Aplicant un tipus de canvi EUR/USD d'1,2156, el marge requerit per a l'operació serà de 333 €.

  Una vegada venuts els 10.000 CFD a 1,2156, obtindrem guanys o pèrdues en funció del moviment del preu en el mercat. Per exemple: 

  • Operació amb benefici:

  Si el preu de negociació de l'EUR/USD baixa a 1,2090/1,2091 i decidim tancar la nostra posició, el resultat serà el següent:

  (1,2156 x 10.000) – (1,2091 x 10.000) = 12.156 – 12.091 = 65 $, aplicant un tipus de canvi EUR/USD d'1,2091, el resultat de l'operació serà de 53,75 €, cosa que suposarà una rendibilitat positiva de 16,14%.

  • Operació amb pèrdua:

  Si, per contra, el preu de negociació de l'EUR/USD puja a 1,2196/1,2197 i decidim tancar la nostra posició, el resultat seria el següent:

  (1,2156 x 10.000) – (1,2197 x 10.000) = 12.156 – 12.197 = -41 $, aplicant un tipus de canvi EUR/USD d'1,2197, el resultat de l'operació serà de -33,61 €, fet que suposa una rendibilitat negativa de -10,09%.

  • Cost de finançament nocturn

  Si en qualsevol dels dos exemples anteriors mantenim la posició oberta una vegada que el mercat hagi tancat, haurem d'afegir als nostres costos el cost de finançament nocturn. Aquest cost es calcula de la següent manera:

  Posició curta: Nocional x (1% - tipus de referència 1% + tipus de referència 2%) / 365

  En aquest cas, el tipus de referència 1 és l'EURIBOR 1M i el tipus de referència 2 és el SOFR.

  Apliquem la fórmula per a la presa de posicions curtes: 10.000 x 1 [% + (-0,54%) - 0,15%] / 365 = 0,08 € / dia.

Resum de costos de l'operació

Nocional de l'operació

10.000 x 1,2156 = 12.156 $

Marge 3,33%

333 €

Spread

0,0001%

EURIBOR 1M
-0,54%

SOFR

0,15%

Cost d'entrada
10.000 x 0,0001 = 1/2 = 0,5 $ tipus de canvi d'1,2155 = 0,41 €

Comissió de compra

0
Cost de finançament nocturn*
12.156 $ x 1 [%-(-0,54)-0,15%]/ 365 = 0,10 $ tipus de canvi d'1,2156 = 0,08 €
Cost de sortida
10.000 x 0,0001 = 1/2 = 0,5 $ tipus de canvi d'1,2156 = 0,41 €
Comissió de venda
0
Costos totals
0,9 € (representa un 0,009% de la inversió inicial).
*Només en cas de mantenir la posició d'un dia per l'altre

BBVA Trader CFD