Què és una assegurança de decessos?

És una assegurança destinada a donar resposta a les necessitats materials i emocionals derivades d'una defunció

Quan es produeix la defunció d'un ésser estimat, els tràmits que ha de fer la família representen una càrrega difícil d'assumir, tant en l'àmbit personal com econòmic. A més de la complicació burocràtica, incrementada per la delicada situació emocional, els familiars han d'assumir l'elevat cost del servei de sepeli. Per minimitzar l'impacte d'aquestes dues càrregues (organitzativa i econòmica), existeix l'assegurança de decessos.

L'assegurança de decessos és una solució especialitzada destinada a coordinar i prestar els serveis funeraris quan l'assegurat mor, donant suport a la família tant en aspectes emocionals com materials de gestió i tràmits. La cobertura garanteix el pagament de les despeses i la gestió dels tràmits necessaris per coordinar el servei de sepeli, així com els eventuals costos i gestions de trasllat del difunt des de qualsevol lloc del món al lloc designat per a la inhumació o la incineració.

Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.


L'assegurança de decessos és una solució especialitzada destinada a coordinar i prestar els serveis funeraris quan l'assegurat mor, donant suport a la família tant en aspectes emocionals com materials de gestió i tràmits. La cobertura garanteix el pagament de les despeses i la gestió dels tràmits necessaris per coordinar el servei de sepeli, així com els eventuals costos i gestions de trasllat del difunt des de qualsevol lloc del món al lloc designat per a la inhumació o la incineració.

Segons indica l'informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) publicat a finals del 2016, un enterrament a Espanya costa de mitjana 3.500 €. Amb aquesta xifra en ment, és aconsellable contractar una assegurança de decessos que cobreixi totes les despeses quan morim, evitant així deixar aquesta càrrega econòmica als nostres familiars.

El valor diferencial de l'assegurança de decessos, davant altres solucions, és que la companyia fa totes les gestions relacionades amb la defunció (tramitació de la documentació per defunció, funerària, trasllat, incineració o inhumació, esqueles, flors…), ofereix suport psicològic als familiars (assistència a les persones) i, a més, n'assumeix el cost.

Qualsevol persona resident a Espanya pot contractar una assegurança de decessos. A més, es tracta d'una pòlissa de caràcter familiar que permet oferir cobertura a tots els membres de la família a través d'una mateixa pòlissa.

Capital assegurat i tipus de prima

L'assegurança de decessos garanteix la prestació d'un servei funerari fins al límit de la suma assegurada, que ve determinada pel preu dels serveis funeraris, i aquests varien en cada localitat.

La prima o el cost de l'assegurança s'estableix en funció del cost dels serveis contractats, del nombre d'assegurats i, en algunes modalitats, també es considera l'edat.

Segons un informe de l'OCU de novembre del 2013, un enterrament a Conca, Tenerife o Las Palmas costa la meitat que un a Vigo o Ciudad Real. Per aquest motiu, el preu de l'assegurança variarà en funció de la localitat de residència de l'assegurat en una pòlissa de decessos.

Una vegada contractada la pòlissa de decessos es manté en vigor fins que l'assegurat mor. A més, si una vegada pagats tots els tràmits i actes del sepeli encara queda capital disponible a l'assegurança, el que sobra se sol lliurar als hereus del mort.

Les primes que es paguen a les assegurances de decessos poden ser constants, sense variar per l'edat de l'assegurat, poden variar en funció de l'edat, o pot ser una combinació de les anteriors. En algunes modalitats d'assegurança és possible abonar l'import de la prima en un pagament únic.

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Cobertures d'una assegurança de decessos

Quan contracta una assegurança de decessos, l'assegurat pot triar el tipus de servei funerari que vol que es presti en el moment de la defunció: inhumació (el que es coneix habitualment com a enterrament), taxes d'inhumació (en el cas de persones que tinguin en propietat un nínxol, sepultura o panteó) o incineració.

La cobertura principal d'una assegurança de decessos està composta, habitualment, per dos conceptes: el servei de sepeli i els tràmits administratius que hi estan relacionats. Els elements que componen el servei són, entre d'altres, les despeses de la inhumació o incineració, el tanatori, el fèretre o la urna crematòria, el cotxe fúnebre, les corones de flors, el nínxol, les esqueles… És habitual que el detall dels esmentats elements s'adapti als usos i costums de la localitat de residència de l'assegurat. Respecte a les gestions administratives, la companyia asseguradora assigna a un gestor especialitzat perquè faci la coordinació del servei i la gestió de la paperassa. Aquests tràmits solen ser: obtenció del certificat de defunció, baixa del llibre de família, inscripció al Registre Civil, partides de defunció i de testaments i Fe de vida.

A més d'aquestes cobertures, que generalment ofereixen totes les assegurances de decessos, és habitual que s'hi puguin incorporar altres cobertures addicionals com l'assistència en viatge o un capital assegurat en cas de defunció per accident.

Contractar una assegurança de decessos amb BBVA

L'assegurança de decessos que es pot contractar a través de BBVA té en compte tres modalitats, adreçades a diferents perfils, que permeten oferir cobertura a residents a Espanya, de qualsevol edat (fins als 99 anys) i independentment del seu estat de salut. Es tracta de pòlisses familiars, que permeten incloure fins a cinc assegurats a la mateixa pòlissa. Hi ha una modalitat específica per a estrangers residents a Espanya, que volen ser enterrats al seu país d'origen. En aquest cas, es cobreixen les despeses de repatriació del mort, incloent-hi totes L'assegurança de decessos de BBVA ofereix als assegurats la possibilitat d'abonar la prima de manera trimestral, semestral, anual o a través d'un pagament únic, en funció de la modalitat escollida. A més, si una vegada sufragades les despeses derivades de la defunció no s'ha usat tot el capital assegurat, la companyia entrega llavors els diners sobrant als hereus.
CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
  • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.