Què és un sistema d'informació creditícia

Trobar-se inclòs en un d'aquests sistemes pot limitar molta la nostra capacitat d'accedir a finançament.

Un sistema d'informació creditícia és un sistema en què s'inclouen a totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin incorregut en algun tipus d'impagament. Sota aquesta definició, tanmateix, s'amaga un ampli ventall de formes d'acabar en un d'aquests sistemes que perjudiquen enormement a qui figura en ells ja que restringeix de manera notable el seu accés a qualsevol tipus de finançament.

Aquests sistemes s'utilitzen a Espanya com una eina d'informació per a multitud d'empreses, entre elles les entitats financeres, que necessiten conèixer l'historial o situació de pagaments dels seus clients.

Existeixen diversos sistemes d'informació creditícia avui dia. Un de les més importants és el d'ASNEF que gestiona EQUIASNEF-FAX SERVEIS D'INFORMACIÓ SOBRE SOLVÈNCIA I CRÈDIT S.L.; un altre dels sistemes més consultats per les empreses és el que porta el Registre d'Acceptacions Impagades, conegut pel seu acrònim, RAI. Finalment, un altre dels sistemes més coneguts és el BADEXCUG, que gestiona l'empresa EXPERIAN BUREAU DE CRÈDIT, SA

Bàner superior simulador Bàner superior simulador
Troba el finançament que necessites
Calcula la quota del teu préstec de forma ràpida i senzilla.

Requisits d'inclusió en un sistema d'informació creditícia

Quan un pensa en un sistema d'informació creditícia creu que aquí només es reflecteixen els noms dels grans deutors, persones que no han tingut atenció amb les seves finances i ara han d'ingents quantitats de diners a nombrosos creditors. En realitat no és així i per acabar en un d'aquests sistemes no es necessita ni tenir un deute elevada ni comptar amb nombrosos acreedores.

A Espanya els sistemes d'informació creditícia estan regulats per la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Al final, la nostra informació patrimonial i financera és un bé més que hem de cuidar.

Es presumirà lícit el tractament de dades personals relatius a l'incompliment d'obligacions dineràries, financeres o de crèdit per sistemes comuns d'informació creditícia quan es compleixin els següents requisits:

 • Que les dades hagin estat facilitats pel creditor o per qui actuï pel seu compte o interès.
 • Que les dades es refereixin a deutes certes, vençudes i exigibles, de la qual existència o quantia no hagués estat objecte de reclamació administrativa o judicial pel deutor o mitjançant un procediment alternatiu de resolució de disputes vinculant entre les parts.
 • Que el creditor hagi informat a l'afectat en el contracte o en el moment de requerir-li el pagament sobre la possibilitat d'inclusió en aquests sistemes, amb indicació d'aquells en què participi. L'entitat que mantingui el sistema d'informació creditícia amb dades relatives a l'incompliment d'obligacions dineràries, financeres o de crèdit haurà de notificar a l'afectat la inclusió de tals dades, i li informarà sobre la possibilitat d'exercitar els drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglamneto (UE) 2016/679 dins els trenta (30) dies següents a la notificació del deute al sistema, romanent bloquejats les dades durant aquest termini.
 • Que les dades únicament es mantinguin en el sistema mentre persisteixi l'incompliment, amb el límit màxim de cinc (5) anys des de la data de venciment de l'obligació dinerària, financera o de crèdit.
 • Que les dades referides a un deutor determinat només poden ser consultats quan qui consulti el sistema mantingués una relació contractual amb l'afectat que impliqui l'abonament d'una quantia pecuniària o aquest li hagués sol·licitat la celebració d'un contracte que suposi finançament, pagament ajornat o facturació periòdica, com succeeix, entre altres supòsits, en els previstos en la legislació de contractes de crèdit al consum i de contractes de crèdit immobiliari
 • Que, en cas que es denegués la sol·licitud de celebració del contracte, o aquest no arribés a celebrar-se, com a conseqüència de la consulta efectuada, qui hagi consultat el sistema informe a l'afectat del resultat d'aquesta consulta.
 • Que els deutes inclosos en aquests sistemes no siguin inferiors a 50 euros. El Govern, mitjançant Reial decret, podrà actualitzar aquesta quantia.
Bàner central simulador Bàner central simulador
Descobreix el simulador de préstecs de BBVA
Viatjar, comprar mobles nous o ampliar els teus estudis és més fàcil amb els préstecs en línia.

Quines conseqüències té estar en un sistema d'informació creditícia?

Quan som inclosos en un sistema d'informació creditícia les nostres possibilitats per accedir a préstecs i crèdits (en definitiva, a finançament bancari), es veuran reduïdes de manera radical. A partir de llavors els bancs i unes altres entitats que ofereixen crèdit recelaran de la nostra capacitat de pagar deutes i, per tant, en poques ocasions, per no dir cap, ens concediran diners o crèdit.

Com se surt d'un sistema d'informació creditícia?

Per sortir d'un sistema d'informació creditícia cal saldar el deute que ens exigeixen i per la qual ens han inclòs en un d'aquests sistemes. Una vegada realitzat el pagament, la gestora del sistema haurà d'eliminar les dades en un termini màxim d'un mes, això sí, abans consultarà amb l'empresa que va incloure les dades en el sistema per comprovar que, efectivament, s'ha procedit al pagament de les quantitats pendents.

Trobar-se inclòs en un sistema d'informació creditícia pot ser un verdader maldecap per a qualsevol persona que vulgui tenir una activitat financera normal.

CTA calcula CTA calcula
Préstecs - També podria interessar-te Préstecs - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • T'expliquem com funciona una reunificació de deutes, a més dels seus avantatges i inconvenients.
 • Una de les garanties més grans que té el banc per assegurar-se la devolució del préstec és la nòmina.
 • T'expliquem en què consisteixen els crèdits a l'instant i com se'n pot aconseguir un.
Préstecs - Eines Préstecs - Eines

Eines de préstecs

 • Calcula les condicions de finançament del préstec que necessites amb el nostre simulador i en només 3 minuts.
 • T'ajudem a calcular les condicions de finançament del teu proper cotxe amb el nostre simulador de préstecs especialitzat.