Zer da kreditu-informazio sistema bat?

Kreditu-informazioko sistema batean sartuta egoteak asko mugatu dezake finantzaketa lortzeko gure ahalmena.

Kreditu-informazioko sistema bat ez-ordaintzeren bat burutu duten pertsona fisiko edo juridiko guztiak biltzen dituen sistema bat da. Definizio horren atzean, ordea, sistema horietako batean amaitzeko modu ugari daude, eta sistema horietan agertzen denari kalte handia egiten diote, nabarmen mugatzen baitzaio edozein finantzaketa-motatarako sarbidea.

Sistema horiek informazio-tresna gisa erabiltzen dira Espainian enpresa askorentzat, besteak beste, finantza-erakundeentzat, bezeroen historia edo ordainketa-egoera ezagutu behar baitute.

Gaur egun, kreditu-informazioko hainbat sistema daude. ASNEF da garrantzitsuenetako bat, eta ASNEF-EQUIFAX SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO SL-k kudeatzen du. enpresek sarri aztertzen dituzten beste sistemetakoa Ordaindu Gabeko Onarpenen Erregistroa da, OOEren akronimoaz ezagunagoa. Azkenik, BADEXCUG da beste sistema ezagunenetako bat; EXPERIAN BUREAU DE CREDITO SA enpresak kudeatzen du.

Banner nagusi simulagailu Banner nagusi simulagailu
Aurkitu behar duzun finantzaketa
Kalkulatu zure maileguaren kuota azkar eta erraz.

Kreditu-informazio sistema batean sartzeko baldintzak

Batek kreditu-informazioko sistema batean pentsatzen duenean, uste du hor zordun handien izenak baino ez direla islatzen, beren finantzekin kontuz ibili ez diren eta orain hartzekodun ugariri dirutza handia zor dieten pertsonak direla. Baina ez da, egiaz, horrela eta horietako batean bukatzeko ez dago zertan zor handia edo hartzekodun ugari eduki beharrik.

Espainian, kreditu-informazio sistemak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoak arautzen ditu. Azkenean, gure ondarearen informazioa eta finantzarioa zaindu behar ditugu.

Zilegi izango da diru-, finantza- edo kreditu-betebeharrak ez betetzeari buruzko datu pertsonalen tratamendua kreditu-informazioko sistemen aldetik, baldin eta honako baldintza hauek betetzen badira:

 • Datuak hartzekodunak edo nork bere kabuz edo interesaz jokatzen duenak emanak izatea.
 • Datuak zor zehatz, mugaeguneratu eta galdagarriei buruzkoak izatea, eta zordunak horien gaineko erreklamazio administratibo edo judizialik eginda edo alderdien arteko gatazkak ebazteko prozedura alternatibo lotesle baten bidez erreklamatuta ez izatea.
 • Hartzekodunak eragindakoari informazioa ematea kontratuan edo ordainketa eskatzeko unean, sistema horietan sartzeko aukerari buruz, zein sistemetan parte hartzen duen adieraziz. Diruzko, finantzazko edo kredituzko betebeharrak ez betetzeari buruzko datuekin kredituen informazio-sistemari eusten dion erakundeak eragindakoari jakinarazi beharko dio datu horiek sartu izana, eta 2016/679 (EB) Erregelamenduko 15. artikulutik 22. artikulura bitartean ezarritako eskubideak sistemari zorra jakinarazi eta hurrengo hogeita hamar (30) egunen barruan baliatzeko aukerari buruzko informazioa emango dio, datuak blokeatuta egongo direlarik epe horretan.
 • Datuak ez-betetzea iraun bitartean baino ez egotea sisteman, diruzko, finantzazko edo kredituzko betebeharraren mugaegunetik gehienez bost (5) urte arte.
 • Zordun jakin bati buruzko datuak sistema kontsultatzen duenak eragindako pertsonarekin kontratu-harreman bat badu soilik ikusi ahal izatea, eta horrek diruzko zenbateko bat ordaintzea badakar, edo hark finantzaketa, ordainketa geroratua edo aldizkako fakturazioa dakarren kontratu bat egiteko eskatu badio; hala gertatzen da, besteak beste, kontsumorako kreditu-kontratuei eta higiezinetarako kreditu-kontratuei buruzko legerian aurreikusitako kasuetan.
 • Egindako kontsultaren ondorioz kontratua egiteko eskaera ukatzen bada, edo eskaera hori egiten ez bada, sistema kontsultatu duenak eragindakoari kontsulta horren emaitza jakinaraztea.
 • Sistema horietan diren zorrak 50 euro baino gutxiagokoak ez izatea. Gobernuak zenbateko hori eguneratu dezake, Errege Dekretuaren bidez.
Banner zentral simulagailu Banner zentral simulagailu
Ezagutu BBVA maileguen simulagailua
Bidaiatzea, altzari berriak erostea edo zure ikasketak zabaltzea errazagoa da online maileguekin.

Zer ondorio ditu kreditu-informazioko sistema batean egoteak?

Kreditu-informazioko sistema batean sartuak garenean, errotik murriztuko zaizkigu maileguak eta kredituak (azken batean, banku-finantzaketa) eskuratzeko ditugun aukerak. Hortik aurrera, bankuek eta kreditua eskaintzen duten beste entitateek ezbaian jarriko dute zorrak ordaintzeko dugun gaitasuna eta, ondorioz, gutxitan, inoiz ez esatearren, emango digute dirua edo kreditua.

Nola irteten da kreditu-informazioko sistema batetik?

Kreditu-informazio sistema batetik irteteko, guri eskatzen zaigun eta zeinaren bidez sistema horietako batean sartu gaituzten zorra ordaindu behar dugu. Ordainketa burutu ondoren, sistemaren kudeatzaileak gehienez ere hilabeteko epean ezabatu beharko ditu datuak; hori bai, aurretik datuak sisteman sartu zituen enpresarekin kontsultatuko du, ordaintzeke zeuden zenbatekoak benetan ordaindu direla egiaztatzeko.

Kreditu-informazioko sistema batean sartuta egotea benetako buruhaustea izan daiteke finantza-jarduera normala izan nahi duen edonorentzat.

ERREPIDE kalkulatzen ERREPIDE kalkulatzen
Mailegu - Ere ahal izango luke interesarte Mailegu - Ere ahal izango luke interesarte

Honek ere interesatu zaitzake

 • Zorren bateratzeak bere abantailak eta eragozpenak nola funtzionatzen duten azaltzen dizugu.
 • Mailegua itzuliko dela ziurtatzeko bankuak duen berme handienetako bat nomina da.
 • Berehalako kredituak zertan datzan eta bat nola lortu dezakegun azaltzen dizugu.
Mailegu - Tresna Mailegu - Tresna

Tresna de mailegu

 • Kalkulatu gure simulagailuarekin behar duzun maileguaren finantzazioaren baldintzak 3 minutu eskasean.
 • Zure hurrengo autoaren finantzazio baldintzak kalkulatzen laguntzen dizugu gure mailegu-simulagailu espezializatuarekin.