Què hauries de saber en avalar un préstec

T'expliquem què significa ser avalador i a què et compromets quan ofereixes el teu aval.

L'avalador és aquella persona o entitat que s'ofereix com a garantia de pagament en cas que el titular d'un préstec no pugui fer front als seus deutes. És, per tant, una de les figures més comunes que intervenen en la concessió de grans quantitats de diners per part d'una entitat bancària cap a un particular o empresa.

En concedir un préstec hipotecari per una quantitat de diners important, l'entitat que ofereix el finançament necessita totes les garanties possibles que podrà recuperar els seus diners i els interessos que s'hagin acordat prèviament. Per això, a l'hora de concedir una hipoteca, la persona que avala el sol·licitant ha de demostrar la mateixa solvència econòmica i patrimonial que qui rebrà els diners i es veurà en l'obligació de tornar-los.

Bàner superior simulador Bàner superior simulador
Troba el finançament que necessites
Calcula la quota del teu préstec de forma ràpida i senzilla.

A què et compromets com a avalador

Com a avalador, en cas d'impagament per part del titular del préstec, respondràs amb tots els teus béns presents i futurs fins a saldar el deute pendent. Tanmateix, perquè aquesta situació s'arribi a donar cal un procés en què, primer, ha de quedar demostrada la capacitat d'impagament del titular del préstec, tant amb el seu sou o ingressos com amb el seu patrimoni. Llavors és quan l'avalador passa a assumir el pagament de les quotes mensuals del préstec, juntament amb els interessos de demora que possiblement s'hagin generat pel retard en el pagament per part del titular.

Recauran en l'avalador, per tant, les mateixes obligacions de pagament i conseqüències legals en cas d'impagament, podent donar-se el cas d'embargament del sou o fins i tot dels béns immobles de l'avalador. Encara que això, convé aclarir-ho, és molt poc freqüent.

A més, hi ha diferents formes d'avalar un préstec i algunes d'elles només tenen en compte una responsabilitat parcial de pagament; d'aquesta manera es limita la quantitat de diners que l'avalador haurà de retornar si es dona el cas, una quantitat que no seria el total del deute.

D'altra banda, al marge de la responsabilitat de pagament, l'avalador ha de tenir en compte que aquest deute, encara que no és seu, el farà figurar en la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE). Aquesta base de dades registra els préstecs, crèdits i avals que les entitats de crèdit mantenen amb els seus clients. És important no confondre el CIRBE amb les llistes de morosos, una cosa completament diferent. Per tant, en figurar com a avaladors, es redueix la nostra capacitat d'obtenir per a nosaltres mateixos un préstec o crèdit, ja que recau sobre nosaltres la possibilitat d'haver d'afrontar el pagament d'un altre deute.

Qui pot avalar un préstec

De manera resumida, per avalar qualsevol préstec bancari s'exigeix la mateixa capacitat de pagament que a qui se li concedeix els diners. Això comporta una sèrie de requisits que a continuació repassem:

  • Tenir ingressos estables i suficients: ja sigui una nòmina, una pensió o qualsevol altra font de diners, l'avalador ha de demostrar que té capacitat per fer front al pagament de les quotes mensuals del préstec, si es donés el cas.
  • Pocs o cap deute pendents de pagament: perquè l'entitat bancària accepti a l'avalador proposat per qui sol·licita el préstec, no hauria de tenir cap deute pendent de pagament, com un préstec propi o una hipoteca.
  • Nivell patrimonial suficient: una de les característiques més interessants de cara a ser avalador és la de tenir béns immobles lliures de càrregues, és a dir, completament pagats. D'aquesta manera s'ofereix una garantia addicional que, si tot falla, l'avalador podrà respondre al deute amb el seu propi patrimoni.
  • Finalment, i per motius força clars, un avalador ha de ser major d'edat.
Bàner central simulador Bàner central simulador
Descobreix el simulador de préstecs de BBVA
Viatjar, comprar mobles nous o ampliar els teus estudis és més fàcil amb els préstecs en línia.
Com a últim apunt, cal afegir que acceptar ser avalador de qualsevol préstec és un pas molt important que lligarà avalador, deutor i entitat bancària durant cada any de vida del préstec, amb totes les repercussions que ja hem repassat. Per això, l'avalador també hauria de tenir molt clares quines són les condicions del préstec i si està disposat a assumir-les com a pròpies si fos necessari.
CTA calcula CTA calcula
Préstecs - També podria interessar-te Préstecs - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem com funciona una reunificació de deutes, a més dels seus avantatges i inconvenients.
  • Una de les garanties més grans que té el banc per assegurar-se la devolució del préstec és la nòmina.
  • T'expliquem en què consisteixen els crèdits a l'instant i com se'n pot aconseguir un.
Préstecs - Eines Préstecs - Eines

Eines de préstecs

  • Calcula les condicions de finançament del préstec que necessites amb el nostre simulador i en només 3 minuts.
  • T'ajudem a calcular les condicions de finançament del teu proper cotxe amb el nostre simulador de préstecs especialitzat.