En què consisteixen les prejubilacions

Què són les prejubilacions i per què no les hauries de confondre amb la jubilació anticipada

Encara que a vegades s'utilitzen com a termes sinònims, no ho són. La prejubilació té poc a veure amb la jubilació anticipada, més enllà de representar una fita en la vida laboral d'una persona. De manera molt ràpida, es pot assenyalar que la jubilació anticipada és una forma d'accedir a la pensió abans de l'edat legal. Aquesta retirada anticipada està subjecta a una sèrie de condicions, com són haver cotitzat un nombre determinat d'anys o complir certes condicions d'edat.

Per contra, la prejubilació no està establerta en la normativa de la Seguretat Social i és, bàsicament, un pacte entre empresa i empleat per donar per conclosa la seva relació laboral en unes condicions que permetin al treballador arribar a l'edat legal de jubilació amb unes garanties econòmiques iguals o semblants a les que tenia quan es trobava en actiu. Vegem més en detall en què consisteix la prejubilació.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Quins són els supòsits més comuns de prejubilació?

Hi ha infinitat de casos en què es pot utilitzar una prejubilació com a una forma de retirada que beneficiï tant l'empresa com l'empleat. Per exemple, quan un treballador gran, que s'acosta a l'edat de jubilació però que encara no compleix els requisits per acollir-se a la jubilació anticipada, sol·licita a la seva empresa arribar a un acord de prejubilació. És possible que a l'empresa també li interessi l'acord per anar renovant la plantilla a poc a poc. No obstant això, en el supòsit d'acord entre les parts, no es podrà accedir a la prestació per desocupació.

També pot ser que sigui l'empresa la que necessiti prejubilar els seus treballadors, per exemple, quan es vegi forçada a aplicar un expedient de regulació d'ocupació. D'aquesta manera l'acomiadament, sempre difícil, es compensa amb una indemnització (moltes vegades en forma de pagament mensual) que ajudarà el treballador a arribar, en unes condicions econòmiques molt similars, al moment de la jubilació.

Finalment, és important assenyalar que no hi ha requisits específics per acollir-se a una prejubilació, més enllà dels que estableixin de mutu acord l'empleat i la seva empresa. No hi ha, per tant, una edat estipulada, encara que el treballador sí que hauria de tenir molt en compte els anys de cotització que té a favor seu, principalment de cara a rebre una pensió per jubilació adequada que li permeti mantenir el nivell de vida.

Com funciona una prejubilació

Els casos més comuns de prejubilació es relacionen amb treballadors en edats properes a la jubilació, però que encara no permeten acollir-se a la figura de la jubilació anticipada. L'empleat i l'empresa arriben a un acord perquè el treballador rebi una quantitat de diners determinada que complementi la seva prestació per desocupació fins al moment en què, per fi, es pugui acollir a la jubilació anticipada o a la jubilació ordinària. No obstant això, en altres supòsits, el treballador és inclòs en un Expedient de Regulació d'Ocupació a través del qual accedeix, almenys, a la indemnització marcada legalment.

En les prejubilacions més habituals el treballador se sol quedar amb uns ingressos mensuals que acostumen a estar entre el 60 i el 100% del seu sou. En molts casos, aquests ingressos són part de la indemnització que l'empresa paga al treballador per haver estat inclòs en un Expedient de Regulació d'Ocupació.

De manera opcional, i si fos necessari, en el moment en què el treballador esgota la prestació contributiva per desocupació (si no hi ha hagut acord de les parts), podrà sol·licitar el subsidi per desocupació, que pot durar entre 6 a 18 mesos, sempre que el beneficiari demostri que no disposa de rendes, sense que s'hi incloguin les quanties rebudes en concepte d'indemnització legal per acomiadament.

Bàner Central Pla de Pensions Bàner Central Pla de Pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

No obstant això, si el treballador té més de 55 anys, que és el supòsit més general, aquest subsidi s'ampliarà fins que compleixi l'edat per accedir a la jubilació anticipada o ordinària, sempre mantenint la condició de carència de rendes, no només pròpies, sinó també del cònjuge i familiars més pròxims, amb què convisqui.

A més, l'empresa acostuma a col·laborar en la formalització d'un Conveni especial del prejubilat amb la Seguretat Social per ajudar a mantenir les seves cotitzacions per tal d'accedir a una pensió per jubilació adequada als salaris percebuts fins al moment. Aquest conveni comença a funcionar després que cessi la prestació contributiva de desocupació, atès que fins a aquest moment es manté la mateixa base de cotització que es tenia en els 6 mesos anteriors a la prejubilació.

CTA Simulador Pensions CTA Simulador Pensions
Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de Pensions - També podria interessar-te Plans de Pensions - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de Pensions - Eines Plans de Pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?