Com funciona la jubilació anticipada per als funcionaris

Coneix els requisits necessaris per jubilar-se anticipadament com a treballador de l'Estat

Després d'anys de treball dur i esforç, la jubilació suposa una merescuda recompensa. En aquest cas, explicarem la jubilació anticipada d'autònoms. D'acord amb la legislació, per accedir a aquest dret, independentment del sector a què pertanyem, hem de tenir l'edat estipulada. A vegades, tanmateix, també hi ha la possibilitat de gaudir de la jubilació de forma anticipada si complim una sèrie de requisits. Aquests són generals per a tots els treballadors, encara que en alguns casos hi ha excepcions que fan que aquest procés funcioni de manera lleugerament diferent a causa de determinades circumstàncies.

Com a norma general, per poder accedir a la jubilació cal tenir l'edat requerida l'any de la jubilació. Aquesta edat s'ha incrementat fa poc i seguirà fent-ho fins al 2027, quan caldrà tenir 67 anys per jubilar-se, llevat de les persones que acreditin almenys 38 anys i mig de cotitzacions, que podran jubilar-se des dels 65 anys sense penalització. Així mateix, s'ha d'haver cotitzat durant un mínim de 15 anys, dels quals almenys 2 han de pertànyer als 15 anys immediatament anteriors al moment de la jubilació.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Jubilació anticipada de funcionaris per cessament voluntari al Règim General


La jubilació anticipada permet accedir als avantatges d'aquest dret abans de tenir l'edat estipulada. No obstant això, cal complir els requisits següents:

 • Edat inferior en dos anys (com a màxim) a l'exigida en el moment de la jubilació.
 • Haver cotitzat durant 35 anys o més.
 • Almenys dos anys hauran d'estar cotitzats dins els 15 immediatament anteriors al moment de la sol·licitud.
 • Trobar-se en situació d'alta o assimilada a l'alta a la Seguretat Social.

El cas particular dels funcionaris

La situació dels funcionaris ve marcada per la reforma de les pensions que es va dur a terme el 2011. Aquest any va portar amb ell la creació de dos grups de pensionistes per als empleats públics, cosa que va influir de manera directa en l'edat de jubilació i en la quantia de la pensió obtinguda.

 • Funcionaris abans de l'1 de gener de 2011: queden inclosos en el Règim Especial de les Classes Passives i poden sol·licitar la jubilació a 65 anys, amb l'excepció dels professors universitaris, magistrats, jutges, fiscals, secretaris judicials i registradors de la propietat, la vida laboral dels quals es prolonga fins als 70 anys.
 • Funcionaris després de l'1 de gener de 2011: pertanyen al Règim General de la Seguretat Social i l'edat de jubilació s'incrementa de manera progressiva, cosa que suposarà l'obligació de tenir 67 anys per jubilar-se el 2027.

Això sí, en qualsevol dels dos grups caldrà haver cotitzat durant almenys 15 anys per poder rebre la pensió de jubilació.

Quines diferències hi ha en la jubilació anticipada per als funcionaris?

Novament, les excepcions venen determinades per la creació de dos grups de treballadors públics el 2011 després de l'esmentada reforma de les pensions: els inclosos en les classes passives tenen dret a jubilar-se als 60, sempre que hagin treballat per a l'Estat durant almenys 30 anys. A més, no es veu penalitzada la pensió per jubilar-se anticipadament.

Una cosa important que també cal tenir en compte és el supòsit d'haver de computar cotitzacions a altres règims de protecció social per poder completar aquests 30 anys exigits. En virtut del Reial Decret 691/1991, de 12 d'abril, cal que “els últims cinc anys de serveis computables per a la determinació de la pensió de jubilació estiguin coberts en el Règim de Classes Passives de l'Estat”.

Aquesta norma, que es va ampliar amb la Llei de pressupostos de 2014, també s'aplica quan hagin de computar-se períodes d'assegurança, residència o assimilats coberts fora d'Espanya derivats de l'aplicació de convenis bilaterals o de reglaments comunitaris de coordinació dels sistemes de Seguretat Social, llevat que, si s'haguessin dut a terme a Espanya, haurien suposat la inclusió obligatòria en el Règim de Classes Passives.

Per part seva, els professors universitaris, magistrats, jutges, fiscals, secretaris judicials i registradors de la propietat podran accedir a la jubilació anticipada amb 65 anys. Així mateix, els treballadors de les Corts Generals podran jubilar-se quan facin 60 anys o tinguin reconeguts 35 anys de serveis efectius a l'Estat.

Al contrari, en el grup de funcionaris inclosos en el Règim de la Seguretat Social, el procés de jubilació funciona de la mateixa manera que en el cas de la resta de treballadors, com hem vist a l'epígraf anterior. És a dir, han de tenir, com a màxim, dos anys menys que l'edat exigida en el moment de la jubilació i haver cotitzat durant almenys 35 anys. En aquest cas, el coeficient reductor sobre la pensió per anticipació sí que s'aplica.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

El càlcul de la pensió de jubilació, anticipada o no, per als funcionaris depèn, com per a qualsevol treballador, dels anys cotitzats, encara que també del cos per a què hagin treballat i de la seva categoria. Per determinar una quantitat, en el cas de les classes passives, s'utilitzen els denominats “havers reguladors”, les bases per calcular la quantia de la pensió. Són establerts per l'Estat en els Pressupostos Generals i se'ls aplica un percentatge sobre la base dels anys treballats que va des de l'1,24% (un any) fins al 100% (35 anys o més). Quan es tracta del Règim de la Seguretat Social, s'aplica la Base Reguladora, com passa amb la resta de treballadors. S'assolirà el 100% d'aquesta base quan es cotitzin almenys 35 anys i mig (37 anys des de 2027), però cal tenir en compte que posteriorment s'aplicarà un coeficient reductor per cada trimestre o fracció de trimestre d'anticipació respecte a l'edat ordinària.

Tenint en compte totes les circumstàncies que poden afectar el valor de la pensió, un pla de pensions pot ser també per a un funcionari l'eina ideal per garantir el seu futur. Els beneficis que genera aquest producte financer suposen un important valor afegit que cal sumar a la pensió de jubilació quan conclou la vida laboral. Pots consultar tots els plans de pensions que ofereix BBVA a bbva.es. Hi ha una àmplia varietat d'opcions per adaptar-se al perfil de cada inversor, per la qual cosa no et serà difícil trobar el més adequat per a tu.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?